Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2017r. godz. 17:07     |    WUM    |    Linki

AKTUALNOŚCI

Konkurs na najlepszą pracę w ramach Programu "Santander Universidades"

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu "Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłasza kon­kurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na naj­lep­szą pracę z dziedziny:

  • żywienia noworodka i małego dziecka;
  • terapii żywieniowa wcześniaków;
  • fizjologii i patologii laktacji;
  • zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego;
  • laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wy­ma­ga­niach ży­wie­niowych;
  • opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględ­nie­niem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wie­dzą z zakresu organizacji i idei banku mleka ko­bie­cego.

Przedmiotem konkursu musi być praca naukowa o cha­rak­te­rze eksperymentalnym.

Dla zwycięskich prac (I, II i II miejsce) przewidziane są na­gro­dy pieniężne.

Prace należy wysyłać na adres e-mail:
aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl
w terminie do 31 sierpnia br.

Patronat nad konkursem objął prof. dr hab. n. med. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Naucza­nia w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konkursu - dr n. biol. Aleksandra Wesołowska (e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl).

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2016

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2016/2017

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2016/2017 do dnia 31 maja 2017 r.

OBOZY NAUKOWE 2016/2017

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY