Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 00:43     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY – Archiwum 2012/2013

 

FAKULTETY pod patronatem
Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Prof. dr hab. n. med. Marka Kulusa

 

Program fakultetów:

 

Dostępne zajęcia:

 

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • zapisy od 20 września 2012 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz. w seme­strze zimo­wym,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 8 spotkań wtorkowych począwszy od 02.10.2012 w godzinach 16.00-19.00.
 2. Język migany
  • zapisy od 20 września 2012 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: dla grupy weekendowej 60 godzin w semestrze zimowym, dla grup wtorkowych 42 godziny w semestrze zimowym i 18 godzin w semestrze letnim, dla grup czwartkowych 39 godzin w semestrze zimowym i 21 godzin w semestrze letnim,
  • liczba miejsc: jedna grupa weekendowa, dwie grupy wtorkowe i trzy grupy czwartkowe, wszystkie grupy po 16 osób,
  • terminy zajęć grupy weekendowej: 10 spotkań począwszy od 13.10.2012 w godzinach 10.00-14.30,
  • terminy zajęć dla grup wtorkowych: 20 spotkań począwszy od 02.10.2012, w godzinach 13.00-15.15 dla pierwszej grupy i 15.30-17.45 dla drugiej grupy,
  • terminy zajęć dla grup czwartkowych: 20 spotkań począwszy od 04.10.2012, w godzinach 13.00-15.15 dla trzeciej grupy, 15.30-17.45 dla czwartej grupy, 17.45-20.15 dla piątej grupy.
 3. Kultura zachowań – savoir vivre
  • zapisy na semestr zimowy od 20 września 2012 r., na semestr letni od 15 stycznia 2013 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • liczba miejsc: dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze zimowy oraz dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze letnim, wszystkie grupy po 30 osób (plus 20 osób na liście rezerwowej),
  • terminy zajęć: grupy w semestrze zimowym mają 12 spotkań począwszy od 01.10.2012. Pierwsze spotkanie w godzinach 16.00-17.30 (sala 141/142 w CD) dla grupy pierwszej i drugiej, dla grupy trzeciej i czwartej w godzinach 17.30-19.00 (również sala 141/142 w CD). Kolejne spotkania będą odbywać się już w CBI, dla grupy pierwszej w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, dla drugiej grupy w poniedziałki w godzinach 17.30-19.30, dla grupy trzeciej we wtorki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy czwartej we wtorki w go­dzi­nach 17.30-19.30.
   Grupy w semestrze letnim mają również 12 spot­kań począwszy od 11.02.2013. Pierwsze spot­ka­nie w godzinach 17.00-18.30 dla grupy piątej, szóstej, siódmej i ósmej (sala 141/142 w CD). Kolejne spotkania będą odbywać się już w CBI, dla grupy piątej w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, dla szóstej grupy w poniedziałki w go­dzi­nach 17.30-19.30, dla grupy siódmej we wtorki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy ósmej we wtorki w godzi­nach 17.30-19.30.
 4. Wprowadzenie do interpretacji wyników i planowania badań
  • zapisy na semestr letni od 15 stycznia 2013 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 26 godz. seminariów i 10 godz. ćwiczeń,
  • liczba miejsc: jedna grupa seminaryjna dla 50 osób (plus 20 osób na liście rezerwowej),
  • terminy zajęć: grupa seminaryjna w poniedziałek w godzinach 16.00-17.30 oraz grupy ćwiczeniowe w poniedziałki i w czwartki w godzinach 16.00-17.30 lub 17.30-19.00 (godzina uzależniona od grupy ćwiczeniowej).
 5. Porozumienie z pacjentem: komunikacja, wzajemny stosunek, podejmowanie decyzji
  • zapisy na semestr letni od 15 stycznia 2013 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 50 osób (plus 20 osób na liście rezerwowej),
  • terminy zajęć: 10 spotkań począwszy od lutego 2013 r., w środy o godz. 15.00.
 6. Jeszcze więcej
  • zapisy od 23.11.2012 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godz.,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 20 spotkań czwartkowych począwszy od 29.11.2012 r., w godzinach 17.00–19.15 w Galerii "Wystawa".

Uczestnictwo na fakultetach wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie
www.zajecia.wum.edu.pl !!!

Miejsce odbywania się fakultetów:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena),
 • Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a,
 • Galeria "Wystawa" przy al. Wojska Polskiego 29 (tylko dla fakultetu "Jeszcze więcej").

» Harmonogram i miejsce odbywania się zajęć

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY