Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 01:37     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY

pod patronatem
Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia
Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2017/2018

 

 

Dostępne zajęcia:

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • zapisy od 26.09.2017,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz. w semestrze zimowym,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w środę dla 40 osób,
 2. Język migowy I stopnia
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin,
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: trzy grupy w semestrze zimowym (jedna grupa we wtorek, jedna grupa w czwartek i jedna grupa weekendowa) oraz trzy grupy w semestrze letnim (jedna grupa we wtorek, jedna grupa w czwartek i jedna grupa weekendowa), wszystkie grupy po 20 osób,
  • zapisanie się do konkretnej grupy nie musi być obligatoryjne, możliwa jest zmiana grupy po ustaleniu z wykładowcą.
  • UWAGA – grupa nr 4 i 5 – zajęcia anulowane
 3. Język migowy II stopnia (tylko dla osób, które zaliczyły j. migowy I stopnia)
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym (w środę) oraz jedna grupa w semestrze letnim (w weekend), wszystkie grupy po 20 osób,
 4. Kultura zachowań – savoir vivre
  • na zajęcia nie mogą zapisywać się studenci 1 roku studiów licencjackich i 1 roku studiów jednolitych magisterskich
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze zimowym oraz dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze letnim, wszystkie grupy po 30 osób,
  • grupa 1 i 2 (semestr zimowy) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 02.10.2017 w Sali 23 w CBI. Grupa 3 i 4 (semestr zimowy) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 04.10.2017 w Sali nr 127 w CBI,
  • grupa 5 i 6 (semestr letni) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 19.02.2018 w Sali 8 w CBI. Grupa 7 i 8 (semestr letni) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 20.02.2018 w Sali nr 8 w CBI.
  • UWAGA – grupa nr 2 i grupa nr 4 – zajęcia anulowane.
  • UWAGA – grupa nr 5, 6 i grupa nr 8 – zajęcia anulowane.
 5. Jeszcze więcej
  • zapisy od 26.09.2017,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa wtorkowa dla 30 osób,
  • spotkania będą odbywać się w galeriach w Warszawie.
 6. Porozumienie z pacjentem: komunikacja wzajemny stosunek
  • zapisy od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 6 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze letnim (w środę) dla 30 osób,
  • UWAGA – grupa nr 1 – zajęcia anulowane
 7. Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)
  • zapisy odbywają się w dziekanacie studiów doktoranckich (p. Małgorzata Majewska)
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz. seminariów,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze letnim dla 40 studentów
 8. Asertywność i pewność siebie w zawodzie
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym oraz jedna grupa w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
 9. Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowym oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
 10. Higiena psychiczna i emocjonalna w zawodzie medycznym
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowym oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
 11. Współpraca w zespole medycznym
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowy oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
 12. Metodyka finansowania działalności B+R (tylko dla doktorantów)
  • zapisy odbywają się w dziekanacie studiów doktoranckich (p. Małgorzata Majewska)
  • obowiązujący wymiar zajęć: 15 godz. seminariów,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym i letnim dla 20 studentów

 

Miejsce odbywania się fakultetów:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a
 • Galeria "Wystawa-Wizytująca" przy al. Wojska Polskiego 29, ASP, inne galerie warszawskie (tylko dla fakultetu "Jeszcze więcej") i inne
 • Kliniki WUM, Centrum Onkologii (tylko dla fakultetu "Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek").

 

Harmonogramy zajęć:

 

Programy fakultetów:

 

Uczestnictwo na fakultetach pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

Osoby, które się zapisały na fakultet a wiedzą, że nie będą na niego uczęszczać, proszone są o zgłoszenie tego na adres eliza.jakimiuk@wum.edu.pl. Zostaną wtedy wykreślone z listy, zwalniając miejsce innym studentom.

Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez posz­cze­gól­ne wydziały WUM oraz przez Uniwersytet War­sza­wski) jest dostępna na stronach www.fakultety.wum.edu.pl oraz www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl.

 

 

ARCHIWUM 2016/2017

ARCHIWUM 2015/2016

ARCHIWUM 2014/2015

ARCHIWUM 2013/2014

ARCHIWUM 2012/2013

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 01.09.2018

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY