Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 01:04     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY

pod patronatem
Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia
Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2018/2019

 

 

I. Dostępne zajęcia:

 

nazwa
fakultetu/sylabus
forma zajęć liczba godz. ECTS miejsce zajęć Semestr
(L-letni, Z-zimowy)
uwagi
Jeszcze więcej wyk.,
sem.,
ćw.
30 2 wtorek, 06.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01, 26.02, 19.03, 09.04, 07.05, 21.05, godz. 18.00-20.15 Z/L pierwsze zajęcia w Galerii Wystawa
Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce ćw. 30 2 gr. 1: 92 budynek ZIAM Zwirki i Wigury 81A
gr. 2: 1.DE 002
Z tylko dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich
Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem ćw. 30 2 gr. 1 : 6 i 7.X s.122 CBI oraz 8 i 9. X s.4.DE 003;
gr. 2: 8 i 9 XI s.106 CBI, 12 XII s.205 CD;
gr. 3: s.122 CBI
Z
Komunikacja werbalna i niewerbalna ćw. 32 2 gr. 1: 16, 17, 18.11 118 CBI oraz 19.11 212 CD;
gr. 2: 19.01 106 CBI; 26 i 27.I 118 CBI
Z
Profilaktyka wypalenia zawodowego ćw. 30 2 7 i 8.XI 1.DE 002 , 10.XI 118 CBI Z
Rozmowy o życiu i śmierci ćw. 30 2 gr. 1: 1XII 118 CBI; 3, 4, 5.XII 2.AH 001;
gr. 2: 7.I 118 CBI; 11.I 119 CBI, 12.I 118 CBI
Z
Stres w pracy pracowników medycznych ćw. 30 2 gr. 1: 122 CBI;
gr. 2: 118 CBI;
gr. 3: 118 CBI
Z
Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań ćw. 30 2 gr. 1: 118 CBI;
gr. 2: 5 i 6.XI 142 CD, 9 i 10.XI 106 CBI;
gr. 3: 15 i 16.XII 106 CBI, 17.XII 118 CBI
Z
Zasoby psycho­spo­łeczne w rozwoju kompetencji miękkich-diagnoza ćw. 30 2 gr. 1: 13 X 92 ZIAM;
gr. 2: 27 X 92 ZIAM,
gr. 3: 24 XI 92 ZIAM,
gr. 4: 1 XII 92 ZIAM
Z

Uwaga: Fakultet "Język migowy" organizowany jest przez poszczególne dziekanaty.

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

  • Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)
  • Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a
  • Galeria "Wystawa-Wizytująca" przy al. Wojska Polskiego 29, inne galerie warszawskie (tylko dla fakultetu "Jeszcze więcej") i inne
  • Kliniki WUM

 

III. Szczegółowy terminarz zajęć dostępny na stronie

www.zajecia.wum.edu.pl

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

Osoby, które się zapisały na fakultet a wiedzą, że nie będą na niego uczęszczać, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed rozpoczęciem zajęć na adres eliza.jakimiuk@wum.edu.pl. Zostaną wtedy wykreślone z listy, zwalniając miejsce innym studentom.

V. Termin uruchomienia rejestracji na semestr zimowy: 10.09.2018-05.10.2018

VI. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez posz­cze­gól­ne wydziały WUM oraz przez Uniwersytet War­sza­wski) jest dostępna na stronach www.fakultety.wum.edu.pl oraz www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl.

 

 

ARCHIWUM 2017/2018

ARCHIWUM 2016/2017

ARCHIWUM 2015/2016

ARCHIWUM 2014/2015

ARCHIWUM 2013/2014

ARCHIWUM 2012/2013

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY