Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 02:12     |    WUM    |    Linki

LICZBA STUDENTÓW WUM

(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 15.06.2020

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY