Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2017r. godz. 17:11     |    WUM    |    Linki

STYPENDIA MINISTRA

 

UWAGA!

W sprawie składania wniosków o Stypendium Ministra, uprzej­mie prosimy kontaktować się z pracownikami właś­ciwego Dziekanatu.

Przepisy dotyczące stypendium ministra:

 

Stypendia ministra dla doktorantów
– informacje na stronie Studiów Doktoranckich WUM

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2017

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2016/2017

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2016/2017 do dnia 31 maja 2017 r.

OBOZY NAUKOWE 2016/2017

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY