Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 00:29     |    WUM    |    Linki

STYPENDIUM MINISTRA

 

W sprawie składania wniosków o Stypendium Ministra dla studentów, uprzej­mie prosimy kontaktować się z pracownikami właś­ciwego Dziekanatu.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY