Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 00:23     |    WUM    |    Linki

PENSUM

 

ZASADY ORAZ HARMONOGRAM ROZLICZANIA PENSUM, STAWKI I INNE

 

 • Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uni­wersytetu Medycznego z dnia 7 października 2014 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)" [ pobierz plik PDF ]

 

Pracownicy dziekanatów wyznaczeni do kontroli rozliczenia pensum jednostek:

 • Wydziału Farmaceutycznego
  mgr Beata Spychalska, tel. 57 20 778
 • Wydziału Lekarskiego
  mgr Jolanta Wójtowicz, tel. 57 20 987
  mgr Magdalena Stanecka, tel. 57 20 629
  mgr Karolina Nowicka, tel. 57 20 256
 • Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  Magdalena Rojek, tel. 57 20 243
 • Wydziału Medycznego
  mgr Janina Korycińska, tel. 57 20 969
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu
  mgr Beata Stachowicz, tel. 57 20 563
 • ogólnouczelnianych, administracyjnych oraz X1
  mgr Edyta Berent, tel. 57 20 218

 

» ARCHIWUM

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY