Dzisiaj jest sobota, 22 września 2018 r. godz. 21:33     |    WUM    |    Linki

 

Pensum – Koordynator ISP;

Fakultety dla studentów pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych:

mgr Eliza Jakimiuk

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 234

eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Studia doktoranckie dla obywateli polskich:

Studium Doktoranckie I WL, Uczelniane Kolegium Studiów Doktoranckich:

Justyna Dzwonkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. (22) 57 20 254, fax (22) 57 20 200

justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie II WL, Studium Doktoranckie WLD:

mgr Małgorzata Majewska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. (22) 57 20 218, fax (22) 57 20 200

malgorzata.majewska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego, Studium Doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu:

Oliwia Markiewicz

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel./fax (22) 57 20 200

oliwia.markiewicz@wum.edu.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wykaz wniosków, które uzyskały zgodę na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2017/2018

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2017/2018

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2017/2018 do dnia 31 maja 2018 r.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY