Dzisiaj jest piątek, 23 lutego 2018r. godz. 23:19     |    WUM    |    Linki

 

Rekrutacja, Studenckie Koła Naukowe, nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich:

mgr inż. Beata Jadacka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 217

tel. (22) 57 20 217, (22) 57 20 998

beata.jadacka@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja, nagrody i stypendia dla studentów:

mgr Katarzyna Zielińska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Monika Bułka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216

monika.bulka@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja, MOSTUM:

Dorota Szmaus

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 220

tel. (22) 57 20 268, (22) 57 20 998

dorota.szmaus@wum.edu.pl, apd@wum.edu.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2017

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wykaz wniosków, które uzyskały zgodę na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2017/2018

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2017/2018.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY