Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2017r. godz. 17:13     |    WUM    |    Linki

 

Rekrutacja, Studenckie Koła Naukowe, nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich:

mgr inż. Beata Jadacka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 217

tel. (22) 57 20 217, (22) 57 20 998
fax (22) 57 20 280

beata.jadacka@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja, nagrody i stypendia dla studentów:

Katarzyna Zielińska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216
fax (22) 57 20 280

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja, MOSTUM:

Dorota Szmaus

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 220

tel. (22) 57 20 268, (22) 57 20 998
fax (22) 57 20 280

dorota.szmaus@wum.edu.pl, apd@wum.edu.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2016

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2016/2017

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2016/2017 do dnia 31 maja 2017 r.

OBOZY NAUKOWE 2016/2017

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY