Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2017r. godz. 17:09     |    WUM    |    Linki

 

 

 

Stypendium Rektora dla
Najlepszych Studentów

 

 

Informacje dotyczące

Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów

dostęp­ne są na stro­nie

Biura Spraw Studenckich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2016

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2016/2017

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2016/2017 do dnia 31 maja 2017 r.

OBOZY NAUKOWE 2016/2017

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY