Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 00:37     |    WUM    |    Linki

STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

 

 

 

KONTAKT

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2020

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY