Strona główna

Kierownik, koordynator ISP:

Eliza Jakimiuk
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 220
Tel. (22) 57 20 234
eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Zastępca kierownika, rekrutacja na studia, MOSTUM, POL-on:

Dorota Szmaus
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 220
tel. (22) 57 20 268, (22) 57 20 998
dorota.szmaus@wum.edu.pl, apd@wum.edu.pl

 

Rekrutacja na studia, nagrody i stypendia dla studentów:

mgr Katarzyna Zielińska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217
tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216
katarzyna.zielinska@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja na studia:

Paulina Szymańska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217
tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 280
paulina.szymanska@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Nagrody dydaktyczne dla nauczycieli, POL-on, rekrutacja na studia:

mgr inż. Beata Jadacka
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218
tel. (22) 57 20 217, (22) 57 20 998
beata.jadacka@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

 Pensum:

mgr Edyta Berent
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 217
tel. (22) 57 20 218
edyta.berent@wum.edu.pl

 

Koordynator modułów BAZUS (e-dziekanat, wirtualny dziekanat, planowanie i rezerwacja sal), fakultety pod Patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia:

Agnieszka Kierzkowska
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 218
tel. (22) 57 20 567
agnieszka.kierzkowska@wum.edu.pl