Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 

3_2024 Komunikat dot. ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywają zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich 

2_2023_Komunikat dot. składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2023-2024

1_2023 Komunikat dot. zmiany progu dochodu do stypendium socjalnego oraz zmiany wysokości niektórych świadczeń dla studentów i doktorantów

18_2022 Komunikat dot. harmonogramu wypłat świadczeń z Funduszu Stypendialnego

14_2022 Komunikat dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022-2023

13_2022 Komunikat dot. publikowania sylabusów na stronach internetowych oraz w Wirtualnej Uczelni

8-2022_Komunikat zmieniający Komunikat nr 11/2021 w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich

7-2022_Komunikat dot. zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w związku z epidemią COVID-19

5-2022_Komunikat dot. odbywania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

4_ 2022_ Komunikat dot. postępowania w przypadku stwierdzenia objawów choroby COVID-19 lub kontaktu z osobą zakażoną

3_2022 Komunikat dot. obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa - w związku z epidemią COVID-19

2_2022 Komunikat dot. obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

22_2021 Komunikat dot. harmonogramu wypłat świadczeń z Funduszu Stypendialnego

21_2021 Komunikat dot. zmiany terminu posiedzenia Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

20_2021 Komunikat dot. komunikacji studentów z dziekanatami

19_2021 Komunikat dot. ustalenia wysokości poszczególnych świadczeń dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022

18_2021 Komunikat dot. postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19 lub kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

17_2021 Komunikat dot. składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

16_2021 Komunikat dot. zachowywania zasad reżimu sanitarnego podczas organizacji i uczestnictwa w zajęciach na WUM

15_2021_Komunikat dot. organizacji zajęć na studiach, studiach doktorskich, w szkole doktoranckiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w okresie sesji poprawkowej roku akademickiego 2020/2021

14_2021_ Komunikat dot. rekomendacji egzaminów stacjonarnych lato 

13_2021_Komunikat_dot. egzaminów stacjonarnych sesji letniej

12_2021_Komunikat_dot.godzin otwarcia biblioteki

11_2021_Komunikat dotyczący opłat za korzystanie z domów studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM w okresie 01.10.21-10.07.22

10_2021_Komunikat dot. opłat za korzystanie z domów studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS w okresie 12.07.21-30.09.21

9_2021_Komunikat dot. składania wniosków w domu studenckim

8_2021_Komunikat dot. zajęć w semestr letnim 19.04.2021

7_2021_Komunikat dot. zaświadczeń kwalifikacja do szczepień 16.04.2021

6_2012_Komunikat dot. zawieszenia działalności biblioteki 26.03.2021

5_2021_Komunikat dot. zajęć dydaktycznych 26.03.2021

4_2021_Komunikat dot. trybu zajęć dydaktycznych 19.03.2021

3_2021_Komunikat dot. organizacji i uczestnictwa w egzaminach 20.01.2021

2_2021_Komunikat dot. odrabiania i zaliczania zaległych i bieżących zajęć 20.01.2021

1-2021_Komunikat dot. przenoszenia egzaminów 18.01.2021