MOSTUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM

Celem programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni medycznej.

Organizacja wymiany w ramach programu MOSTUM w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym http://www.wum.edu.pl/node/12965