Liczba studentów

(wg stanu na dzień 31.12.2023r.)

  • Ogółem studentów: 9725

         - liczba studentów studiów stacjonarnych: 8 622 w tym,

                   - 7 836 obywateli polskich 

                   - 786 cudzoziemców 

         - liczba studentów studiów niestacjonarnych: 1 103 w tym,

                   - 1 097 obywateli polskich

                   - 6 cudzoziemców 

 

 

(wg stanu na dzień 31.12.2022r.)

  • Ogółem studentów: 10 017

         - liczba studentów studiów stacjonarnych: 8 810 w tym,

                   - 8 041 obywateli polskich 

                   - 769 cudzoziemców 

         - liczba studentów studiów niestacjonarnych: 1 207 w tym,

                   - 1 202 obywateli polskich

                   - 5 cudzoziemców 

 

 

(wg stanu na dzień 31.12.2021r.)

  • Ogółem studentów: 10 068

         - liczba studentów studiów stacjonarnych: 8 872 w tym,

                   - 8 085 obywateli polskich 

                   - 787 cudzoziemców 

         - liczba studentów studiów niestacjonarnych: 1 196 w tym,

                   - 1 194 obywateli polskich

                   - 2 cudzoziemców 

 

 

(wg stanu na dzień 31.12.2020 r.)

  • Ogółem studentów: 10 002

         - liczba studentów studiów stacjonarnych: 8 848 w tym,

                   - 8 036 obywateli polskich 

                   - 812 cudzoziemców 

         - liczba studentów studiów niestacjonarnych: 1 154 w tym,

                   - 1 151 obywateli polskich

                   - 3 cudzoziemców