Kontakt

Kierownik:

Mgr Monika Leszczyńska-Rzucidło 
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 94
Tel. (22) 57 20 069,                                                                                                                                                                                                                                       
monika.leszczynska@wum.edu.pl

 

Rekrutacja na studia, nagrody i stypendia dla studentów:

Mgr Katarzyna Zielińska
ul. Żwirki i Wigury 81, pokój nr 85
tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl , rekrutacja@wum.edu.pl

 

Rekrutacja na studia:

Nicole Husakowska-Hudzik
ul. Żwirki i Wigury 81, pokój nr 85
tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 280

nicole.husakowska-hudzik@wum.edu.pl , rekrutacja@wum.edu.pl

 

Koordynator modułów BAZUS,
Fakultety pod Patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,
Kursy przygotowawcze:

Lic. Agnieszka Kierzkowska
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 85
tel. (22) 57 20 567

agnieszka.kierzkowska@wum.edu.pl

 

Koordynator ds. świadczeń dla studentów - główny specjalista:

Mgr Elżbieta Kostecka 
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 1
tel. (22) 57 20 810

elzbieta.kostecka@wum.edu.pl

 

Joanna Barańska 
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 1
tel. (22) 57 20 252

joanna.baranska@wum.edu.pl

                                                                                                                                                                                                                       

Obsługa administracyjna organizacji studenckich 

Obsługa samorządów i organizacji studenckich, kół naukowych:                                                                                                                                                                                                       

Mgr inż. Maciej Kaszyński  
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 1
Tel. (22) 57 20 150,                                                                                                                                                                                                                               maciej.kaszynski@wum.edu.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inż. Kinga Wrzesińska 
ul. Oczki 1A
Tel. (22) 628 83 06,                                                                                                                                                                                                                               kinga.wrzesinska@wum.edu.pl   
          

                                                                                                                                                                      

Centralny koordynator rezerwacji sal:

Mgr Dorota Barszczewska 
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 67
Tel. (22) 57 20 802,                                                                                                                                                                                                                              dorota.barszczewska@wum.edu.pl                                                                                                                                                                                                               

 

PENSUM 

Koordynator ISP oraz Pensum jednostek Wydziału Lekarskiego:

Mgr Eliza Jakimiuk
Tel. (22) 57 20 234 , e-mail:
eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

Koordynator ISP oraz Pensum jednostek Wydziału Lekarskiego:

Lic. Małgorzata Owczarek
Tel. (22) 57 20 629 , e-mail:
malgorzata.owczarek@wum.edu.pl

 

Pensum jednostek Wydziału Lekarskiego, MOSTUM:

Lic. Paulina Szymańska
Tel. (22) 57 20 218 , e-mail:
paulina.szymanska@wum.edu.pl

 

Pensum jednostek Wydziału Farmaceutycznego, Jednostki Ogólnouczelniane:

Mgr Beata Spychalska
Tel. (22) 57 20 778 , e-mail:
beata.spychalska@wum.edu.pl

 

Pensum jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Mgr Agnieszka Galas
Tel. (22) 57 20 059 , e-mail: agnieszka.galas@wum.edu.pl  

 

Pensum jednostek Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

Mgr Joanna Kurek 
Tel. (22) 57 20 987 , e-mail: joanna.kurek@wum.edu.pl