Aktualne zapytania ofertowe (dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

Termin składania ofert Tytuł / Przedmiot zamówienia Treść oferty Wybór oferty Autor
Wykonanie projektu oraz druku blankietu dyplomu ukończenia studiów wyższych na WUM zapytanie-ofertowe-wum_2.docx32.94 KB, umowa-wum_2.doc105.5 KB paulina.szymańska